שירות הוספיס

שירותי הוספיס ואשפוז בית

שירותי הבריאות מצאו בשנים האחרונות כי באמצעות כוח אדם רפואי מקצועי ונייד וכן טכנולוגיות מתקדמות ניתן להעניק שירותים רפואיים בבית ללא הימצאות המטופל פיזית בבית החולים באשפוז (למעט ביקורים ע”פ הצורך.

פתרון זה קיים במטרה:

פעימות לב

להקל על המטופל ובני משפחתו

תרופות

לחסוך למטופל פגישה עם חולים נוספים ולמעשה חשיפה למחלות נוספות

לוח משימות רופאים

חיוני יותר ואישי יותר

פעימות לב

הקלה על סימפטומים

תרופות

סיוע בכאב על דרך טיפול קבוע

חב’ יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בע”מ אימצה את השיטה ובהמשך לשירותי הניידות טיפול נמרץ בחברתנו שמורכבות בין היתר ע”י רופא, פרמדיק, חובש רפואת חירום למעשה פיתחה את השירות למעבר תוך שימוש בצוותים ניידים המורכבים חלקים מרופא ונהג או רופא ופרמדיק וכן אחיות ונותני שירות רפואי ופרא רפואי על מנת לתת את המענה הראוי כנדרש על פי החלטת הרופא המטפל או קופת החולים או לפי מצבו הרפואי של המטופל .

השירות מיועד לחולים במחלות בהן אין לרפואה אפשרות להציע טיפול מרפא, חולים במחלות כרוניות וכאלו הצורכים טיפול קבוע הדורש התערבות רפואית או כירורגית בהתאם לדרישות או בכלל לכל מטופל הזקוק לטיפול קבוע או לא קבוע ונכון לו במצב הדברים לא להתפנות לאישפוז באופן קבוע או חד פעמי ובלבד שהדבר תואם את הדרישות הרפואיות בהתאם למצבו הרפואי.

רפואת חירום

לפרטים חייגו אלינו 03-7700731