קורס נהגי אמבולנס חובשי רפואת חירום EMT

חברת יוסי אמבולנס שירותים רפואיים מפעילה אגף הדרכה מוסמך שמעסיק חובשים, פרמדיקים ורופאים להם ניסיון רב בתחום הרפואה הדחופה ובפרט בתחום הדרכות חובשים ועזרה ראשונה, ומוכרת על ידי משרד הבריאות ומשרד התחבורה.

אנא וודאו שיש ברשותכם טופס ירוק חתום ומלא. לחצו כאן למילוי טופס ירוק

עלות הקורס: 1,800 ש"ח בלבד.

המחיר מסובסד. מי שמסיים 3 חודשי עבודה מקבל את הכסף חזרה.

 • על המועמדים להיות מעל גיל 21.
 • בוגרי 12 שנות לימוד לפחות.
 • היעדר רישום תעבורתי של שנתיים לפחות.
 • טופס ירוק מלא, אופטומטריסט וחותמת של משרד הרישוי.
 • שליטה מלאה בשפה העברית ברמת קריאה וכתיבה.
 • שליטה באנגלית ברמת קריאה וכתיבה בסיסית.
 • מצב בריאותי תקין ונכונות לעבודה מאומצת ופיזית.
 • ביצוע חיסונים לצהבת נגיפית מסוג B וקורונה.
 • ביצוע בדיקת מנטו (שחפת) דו-שלבית.
 • הצהרת היעדר רישום פלילי ורישום בתחום עבירות המין.
 • נכונות לנוכחות מלאה בשיעורי בוקר בשעות 08:00 – 16:00 לכל אורך הקורס.

היקפם של הקורסים משתנה, בדרך כלל הם נעים כ-6 שבועות (קורס יום מלא, 5 ימים בשבוע) כחלק מן השעות הנלמדות בקורס מקדישים המשתתפים זמן להתנסות מעשית בשטח, במסגרתה הם משתלבים בעבודה בניידות החברה, אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, בעבודה פרקטית באמבולנסים, וכך צוברים ניסיון לקראת השתלבותם המקצועית בענף.

החייאת באמצעות מכשירים
טיפול בחולה – סדר פעולות
מחלות לב כלליות
מצבי חירום נשימתיים
מצבי חוסר הכרה
החייאת לב – ריאות
אנטומיה ופיזיולוגיה: מערכת העצבים
אנטומיה: המערכת הקרדיווסקולארית
אנטומיה: מערכת הנשימה
הוצאת גוף זר
קבלת אנמנזה
א.ק.ג, מוניטור, הפרעות קצב שכיחות
שימוש בדפיברילטור חצי אוטומטי
מצבי חירום רפואיים
תרופות נפוצות בבית החולה
קבלת לידה – סדר פעולות
טיפול בפצוע בודד
משק נוזלים והלם
פגיעות ראש, בטן וחזה
נתיב אוויר בטראומה
תרגול עירוי. אר”ן, חומ”ס, נהלים
מגה קוד – חולה וטראומה
דיני תעבורה

קורס חובשי רפואת חירום הינו הקורס המתקדם ביותר אליו ניתן להצטרף ללא ידע מוקדם בעזרה ראשונה.
הקורס, בהיקף 207 שעות, כולל מידע רב ומגוון בתחומי העזרה הראשונה השונים.
הקורס הינו קורס משולב לחובשי רפואת חירום ולנהגי אמבולנס.
207 השעות הראשונות בקורס מוקדשות להכשרתך כ- "חובש רפואת חירום", בחלק זה של הקורס תלמד, בין היתר, פרקים בהחייאה, במצבי חירום רפואיים ובטראומה.
הקורס משלב לימודים עיוניים ומעשיים, כאשר 40 השעות האחרונות של שלב ההכשרה כחובש רפואת חירום מוקדשות להתנסות מעשית באמבולנסים בתחנות השונות.
פרק הנהיגה בקורס הינו בהיקף כ- 20 שעות ומיועד למעוניינים בקבלת היתר לנהיגה ברכב בטחון מסוג אמבולנס בלבד.
כבר עתה, נבקש להבהיר, כי קבלת היתר כאמור, הינה בכפוף לאישור משרד הרישוי, בהתבסס על התנאים המפורטים בהמשך ועל פי כל דין.

נוכחות: ככלל הנוכחות חובה בכל המפגשים, אין לאחר. במקרה בו משתתף יאחר/יעדר בהיקף העולה על %10( מכל סיבה שהיא), תופסק השתתפותו בקורס. במקרה כאמור, יידרש המשתתף לבצע קורס חוזר מההתחלה. עם זאת, ישנם שיעורים בהם קיימת חובת נוכחות.
במהלך הקורס יערכו מספר שיעורי חוץ, שיעורים אלו מועברים ע"י מרצים חיצוניים ויתכן שיערכו שלא במסגרת הקורס הרגילה, למשל; בשעות הבוקר, בשעות הערב, בימים ובמקומות שאינם קבועים בקורס.
במקרה זה, תינתן הודעה מראש על ידי מדריך הקורס. הנוכחות במפגשים אלו חובה ומהווים תנאי להסמכה.

מבחנים:
במהלך הקורס יערכו מספר בחנים/מבחנים, הן עיוניים והן מעשיים. ציון עובר בכל מבחן הוא 80.
אם תיכשל במבחן הנך זכאי למבחן נוסף אחד אשר יערך עד חצי שנה לאחר המועד המקורי.
אם לא תעמוד בהצלחה גם במבחן החוזר, תחויב לעבור את הקורס מחדש ולשאת בתשלום מלא בגינו.
שאר התנאים והדרישות הנוגעים למבחנים יובאו לידיעתך ע"י מדריכי הקורס בהתאם לנוהל בחינות והסמכות.

השתלמויות מעשיות באמבולנסים:
ההשתלמויות יבוצעו בתחנות החברה ברחבי הארץ, על בסיס מקום פנוי. אין התחייבות להשתבץ בתחנה שדורגה בעדיפות הראשונה. שלב זה הינו חובה ומהווה תנאי לקבלת תעודת הסיום.
אי עמידה בדרישות הקורס לרבות הדרישות הרפואיות המקדימות המופיעות בתנאי הקורס עלולה למנוע את ביצוע שלב זה. במקרה כאמור, לא תוכל להשלים את הסמכתך.

דורש עבודה אשר יעמוד בהצלחה בדרישות הקורס יקבל תעודת חובש רפואת חירום רשמית.
תוקף התעודה הינו ל-3 שנים.

על-מנת לשמור על תוקף ההכשרה יש לבצע קורס ריענון בהיקף 44 שעות כל שנתיים.
היקף השעות הנדרשות לריענון עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בדיקה ובחינה של מרשם פלילי:
בהתאם להרשאתו מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א – 1981 ,רשאים משרד הבריאות ומשרד התחבורה, לעיין במרשמים פליליים הקיימים במשטרת ישראל. לכן, כחלק מהליך הגשת מועמדותך להצטרפות לקורס חובשי רפואת חירום – נהגי אמבולנס גופי ההסמכה רשאים לבצע בדיקה אודותיך במאגרי המרשם הפלילי של משטרת ישראל, באם קיימות לך הרשעות שלא עברו את תקופת המחיקה ותיקים תלויים ועומדים במשטרת ישראל.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחון את המשך מועמדותך לאור המידע שיתקבל ממרשם זה ואף להסירה.
כמו כן, משרדי הבריאות והתחבורה שומרים לעצמם את הזכות לעיין במרשם זה במהלך תקופת פעילותך מעת לעת.

יש להגיע בזמן לשיעורים, במהלך השיעור אין להיכנס או לצאת מהכיתה.
עזיבה מוקדמת של המשתתף מהרצאה תחשב כהיעדרות מההרצאה גם אם חתם בתחילת השיעור על נוכחות, אלא אם תואם הדבר מראש ואושר ע"י הגורמים הרלוונטיים.
בכל כניסה לשיעור על המשתתף לכוון את הטלפון הנייד על מצב "שקט".
על המשתתף להגיע לאורך כל הקורס בלבוש המאפשר תרגול בטיחותי ובנעליים סגורות.
במועד בחינה בעת כניסתו של המשתתף לחדר, עליו להציג למשגיח/ה תעודה מזהה רשמית.
אסורה כל הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע למשתתף אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה ממשתתף אחר או מתן אפשרות למשתתף אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח, או תקשורת כלשהי עם משתתף אחר.

אסורה כל התנהגות הפוגעת בכבוד הארגון, ברכושו או בפועלו.
אסורה כל התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של מדריכי, עובדי ומתנדבי החברה, המשתתפים האחרים בקורס, המטופלים, בני משפחתו של המטופל ו/או אורחיו.
אסורה כל התנהגות שאיננה הולמת משתתף, בין בהימצאו בתחום מתקני החברה או בכל מקום אחר שבו יימצא מתוקף היותו משתתף בקורס כגון:

השתלמות על גבי האמבולנסים, פעילויות הומניטריות והשתלמות בבתי חולים.
אסורה כל הונאה ומעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

ידוע לי ואני מתחייב לפעול בהתאם לקוד האתי של החברה.
ידוע לי כי עלול להיחשף למידע חסוי ולמראות ומצבים קשים.
ידוע לי כי אני מחויב לפעול בהתאם לתקנון למניעת הטרדה מינית המקובל בחברה.
אני מתחייב שלא להעביר מידע רפואי ולשמור על סודיות רפואית ובשום אופן לא לצלם מטופלים, מסמכים, תיקים רפואיים ו/או זירות אירוע.
אני מתחייב לשמור על כבוד המטופלים ובני משפחותיהם

התחייבות לשמירה על המידע ועל סודיות רפואית:
עפ"י חוק זכויות החולה חלה חובה על כל מטפל לשמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
יש להדגיש, כי גם מידע הנמסר בתום לב ובשיחות לא רשמיות, עלול להגיע לגורמים שונים, להתפרסם ולפגוע במטופל, במשפחתו ובתדמיתו של הארגון.
במסגרת הקורס וההתנסות המעשית אתה עלול להיחשף למידע אישי, רגיש ו/או סודי.
משתתף בקורס מנוע מלמסור ללא סמכות כדין, כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לאדם שלא הוסמך לקבלה לרבות מידע שהגיע אליו בעת השתלמויות, הדרכות, קורסים במוסדות רפואיים או אחרים.
חל איסור מוחלט על משתתף בקורס על פרסום ברבים של תוכן מסמכים ו/או כל ידיעה שהגיעה לידיעתו במסגרת קורס ו/או השתלמות בכל דרך שהיא.
משתתף בקורס לא יצלם ו/או יקליט ו/או יתעד בכתובים את פעילותו במשמרת ו/או עבודת צוות אחר לרבות תיעוד מתקני החברה ולא יסייע לאדם אחר לעשות כן. בחתימתך על אוגדן זה הנך מתחייב/ת לקיים את כל התנאים האמורים באוגדן ובפרט את ההתחייבות לשמירה על סודיות רפואית ללא תנאי וללא תפוגה.

החברה אינה מתחייבת לקלוט לשורותיה משתתף אשר סיים את הקורס בהצלחה.
מועד פתיחת הקורס מותנה בהרשמה של מספר מינימאלי של משתתפים.

אם תוגש הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב לתת לך את רישיון נהיגה, להתלותו או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191ב לתקנות התעבורה-התשכ"א-1961.
רק לאחר קבלת חותמת רשות הרישוי וסיום קורס החובשים בהצלחה תוכל לבצע השתלמות דיני תעבורה ואת הבחינה העיונית.
יודגש כי לחברה אין כל שיקול דעת ו/או יכולת לשנות ו/או להשפיע על הליך קבלת האישור ממשרד הרישוי.
הליך זה עלול לקחת זמן רב (מספר חודשים) אשר אינו תלוי בחברה.
ככל שרשות הרישוי תאשר את המשתתף, יוכל להמשיך בתהליך. במקרה שלא יאושר, אין לחברה צד ו/או שיקול דעת בנושא ובמקרה כזה יופסק המשך התהליך.
מידע בדבר חוק למניעת העסקת עברייני מין 1 .ביום 10.6.3 פורסם תיקון מס' 6 לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001. 2 .
התיקון הביא להחלת החוק גם על החברה, לרבות על משתתפי קורס חובשי רפואת חירום. בהתאם לחוק, אסור לאדם שהורשע בעבירות מין שאותן ביצע בהיותו בגיר להמשיך להיות מועסק לרבות ללא תשלום במסגרת קורס להמשיך להעסיקו.
זאת, בכפוף לחריגים מסוימים המפורטים בחוק ולאפשרות הבגיר לקבל פטור מוועדת מומחים.
הפרת האיסור על ידי הבגיר מהווה עבירה פלילית שדינה – מאסר שנה. פירוט נוסף אודות החוק, השלכותיו והחריגים לחוק, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד לביטחון פנים.
ביום פתיחת הקורס, תקבל טופס בקשת בגיר ( לאחר שנחתם ע"י נציג החברה במקום המתאים בעמוד) ולגשת עם לתחנת המשטרה באזור מגורייך ע"מ לקבל את האישור. הנך נדרש להגיע לתחנת המשטרה עם תעודת הזהות + הספח.
עם קבלת האישור, יש להביאו לנציג החברה במפגש השני של הקורס.
העברת האישור הינה באחריותך האישית ומהווה תנאי להשתתפותך בקורס. אי העברת האישור במועד עלולה, בין היתר, למנוע את הסמכתך כחובש רפואת חירום ו/או להוביל להפסקת השתתפותך בקורס.

משכורת של חובש נהג אמבולנס משתנה בהתאם להכשרתם ולהיקף המשרה שלהם.

השכר יכול לנוע בין 8,000 – 12,000 שקלים לנהגי אמבולנס חובשים ואף יותר.

(בהתאם לשעות הנוספות אותם עובד העובד בפועל).

החוק קובע כי מבקש היתר לנהיגה ברכב מסוג אמבולנס חייב לעבור מבחן מעשי על מנת להוכיח את מיומנותו בנהיגה (אוטובוס זעיר/פרטי/ציבורי/אמבולנס) על רכב אשר מותקן בו הציוד הנדרש ע"י בוחן נהיגה מוסמך. עד שנת 2010 מחזיקי רישיון נהיגה בדרגה C1 I D1 היו חייבים במבחן נהיגה מעשי אך משנת 2010 השתנה החוק ועל כן מחזיקי רישיון נהיגה בדרגה C1 I D1 שיבקשו ללמוד קורס חובשים נהגי אמבולנס EMT יהיו פטורים ממבחן מעשי בסוף הקורס ויקבלו היתר לנהיגה באמבולנס.

מעונינים להירשם לקורס?

מלאו את טופס ההרשמה ונציגינו יצרו עמכם קשר לקבלת שובר לתשלום דמי הרשמה על סך 150 ש"ח.

טופס הרשמה לקורס נהגי אמבולנס

תפריט נגישות

משרת פראמדיק/ית

איזור: ארצי

למשפחת יוסי אמבולנס דרוש פראמדיק/ית עם נסיון בתחום ובעל/ית תעודת לימודים ורישיון פרמדיק

מלאו את פרטיכם בצירוף קורות חיים ותעודות ונחזור אליכם

יש לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות

*המשרות מתייחסות לנשים וגברים כאחד  *רק פניות מתאימות ייענו